torstai 5. maaliskuuta 2015

Lääkäriliitto ottaa kantaa T3-hormonin käyttöön hoidossa

Alkuperäinen teksti: http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show%2Fnews_id%3D15534%2Ftype%3D1 (Siteerattu 5.3. 2015)

Kommentoin artikkelia. Minun kommenttini ovat kursiivilla

Siteeraan tähän artikkelin kokonaisuudessaan:

"Lääkäriliitto: 
Potilasta on hoidettava trijodityroniinilla oikein
Julkaistu 05.03.2015 12.00

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitaminen trijodityroniinilla (T3) on herättänyt paljon kysymyksiä. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve kertoo, että tiedusteluja on tullut niin liittoon, HUS:iin kuin Valviraankin."

Olen nähnyt päivittäin vertaistukityössäni miten paljon ihmiset ovat ottaneet hädissään, pettyneinä, raivoissaan, peloissaan yhteyttä Valviraan, Sosiaali- ja Terveysministeriöön, Lääkäriliittoon, Duodecimiin, ja aina eduskunnan oikeusasiamiehelle asti. T3-hoitoja tarvitsevilla on tällä hetkellä luottamus viranomaisiin, suurimpaan osaan poliitikkoja ja suurimpaan osaan lääkäreitä, varsinkin endokrinologeja mennyt aivan täysin. Joka ikistä kansanedustajaakin on lähestytty asian tiimoilta. Vain harvat vaivautuivat edes vastaamaan, vielä harvempaa kiinnosti. Vain ihan muutamalla oli haluja puuttuakin asiaan. Peruspalveluministeri ja Sosiaali- ja terveysministeri pesivät asiasta käytännössä täysin kätensä.

Endokrinologeilla ja Valviralla näyttää olevan omat hyväveliverkostonsa ja potilaiden etu ei näytä kiinnostavan juuri ketään, ei myöskään Suomen Kilpirauhasliittoa joka mielellään pitää toiminnassaan mukana myös niitä lääkäreitä, jotka ovat epäkollegiaalisesti valittaneet T3-hoitoja määräävistä kollegoistaan ja tästä on sitten seurannut se, että sadat potilaat on jääneet oman onnensa ojaan. Kilpi-lehdessäkin (Suomen Kilpirauhasliiton potilaille suunnattu lehti) saa professori kollegansa muistokirjoituksen yhteydessä ohimennen haukkua T3-hormonihoitoja tarvitsevat potilaat sellaisiksi jotka muka marssivat vastaanotolle oman diagnoosin kanssa ja vaativat jotakin tiettyä lääkettä. (T3-hormonia) Haloo, ei tarvitsisi potilaiden tehdä omia diagnosia ja pyytää hattu kourassa tarvitsemiaan lääkkeitä jos lääkärit hoitaisivat hommansa kuten heidän kuuluu, jotta ihmiset saavat avun. Me potilaat maksetaan lääkärien palkka joko suoraan omasta pussista tai välillisesti verojen kautta tai sitten meidän työnantajat maksaa lääkärin palkan työterveyshoidon kautta. Lääkärit ei ole jumalasta seuraavia, vaan he on palveluammatissa ja heidän on omalla käytöksellään ja ammattitaidollaan ansaittava potilaiden kunnioitus. Se ei ole automaattista. Mikään kunnioitus ei ole. Eikö se ole viime kädessä juuri potilas, joka arvioi onko lääkäri onnistunut työssään? Potilasta ei kiinnosta kuka on oikeassa, vaan kuka häntä osaa auttaa.


"Pälveen mukaan joillekin lääkäreille on nyt mahdollisesti syntynyt kuva, että T3 olisi kielletty lääke. Näin ei ole. Nykyinen kansainvälinen näkemys on, että noin kaksi prosenttia potilaista saattaa hyötyä T3-T4-yhdistelmähoidosta. Monoterapialle ei nähdä aihetta."

Monille lääkäreille nimenomaan on syntynyt kuva, että T3-lääkitys on puoskarointia ja vaarallista. Monet lääkärit ei myöskään enää uskalla Valviran pelossa määrätä T3-lääkityksiä ja myöskin osaa on kielletty määräämästä näitä lääkityksiä. Terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin johdolta voi tulla ukaasi olla niitä määräämättä tai yksityisen lääkärikeskuksen johto sanelee T3-politiikan joko koko lääkäristönsä tai yksittäisten lääkärien kohdalla.

Mitään todellisia prosenttilukuja ei tiedä kukaan siitä kuinka moni potilaista hyötyisi T3-hormonia sisältävästä hoidosta. Myöskään mitään yleistä kansainvälistä näkemystä ei ole. Lääkäreiden keskuudessa asiasta on runsaasti eri mielipiteitä. Todellakaan mitään konsensusta tai kattavaa tieteellistä tutkimusta asiasta ei ole. Olen itse eri yhteyksissä asiaa tutkiessani törmännyt hyvin erilaisiin prosenttilukuihin. Tämä kaksi prosenttia on pienin, sitten sellaisia lukuja kuin viisi, kymmenen, kolmekymmentä, jopa seitsemänkymmentä.

Kukas tämän asian muuten tietäisi? No me potilaat tiedämme, koska me aktiivipotilaat olemme verkostoituneet ympäri maailman. Luku on ihan varmasti huomattavasti suurempi kuin kaksi prosenttia. Kilpirauhasliiton tekemän kyselynkin mukaan suurin osa, joka on kokeillut sekä Thyroxin-hoitoa (koostuu yksinomaan T4-hormonista, joka on varastohormoni), että T3-hormonia sisältävää hoitoa (T3-hormoni on elimistön aktiivinen kilpirauhashormoni. T4-hormonin tulee ensin konvertoitua T3-hormoniksi, jotta voidaan tuottaa sen aikaansaama aineenvaihdunnan lisääntyminen. Kaikilla tämä muunto ei toimi riittävän hyvin) piti T3-hormonia sisältävää hoitoa huomattavasti parempana. Hyvin usein myös kun jutellaan ihmisten kanssa jotka käyttävät hoitona kilpirauhasen vajaatoimintaan pelkkää Thyroxinia ilmenee, että heillä on paljon kilpirauhasen vajaatoimintaan linkittyviä oireita jäljellä, vaikka he eivät välttämättä tiedosta olevansa mahdollisesti väärinlääkittyjä tai alilääkittyjä. Heillä on sitten mm. kolesterolilääkityksiä, särkylääkityksiä ja masennuslääkityksiä paikkaamassa puutteellista ja toimimatonta kilpirauhaslääkitystä.

Se että T3-monoterapialle (lääkityksenä pelkkä synteettinen T3-hormoni) ei nähdä aihetta on törkeää välinpitämättömyyttä ja lääkärien ymmärtämättömyyttä ja osaamattomuutta sitä potilasryhmää kohtaan, joka joko tilapäisesti tai pysyvästi tarvitsevat T3-monoterapian. Ilmeisesti lääkäriliitolla, Valviralla ja endokrinologeilla ei ole minkäänlaista eettistä ongelmaa siinä että ne potilaat sujuvasti vain lakaistaan maton alle, joita asia koskee. Olen itse ollut ohjaamassa näitä potilaita saamaan hoitoa ja lääkityksensä nyt ulkomailta, koska Suomessa on niin tukala tilanne. Sen verran on T3-lääkitys monia ihmisiä auttanut, että he ovat valmiita tekemään lähes mitä vain, jotta eivät joutuisi siitä luopumaan. Kyllä normaalilla ihmisellä on sen verran voimakas itsesäilytysvaisto, että he hankkivat tarvittavan avun vakaviin terveysongelmiinsa kuvainnollisesti sanottuna vaikka mafialta jos mikään muu ei auta.

Vähintään sadat hankkivat nyt lääkityksensä ulkomailta, tosin kyllä ihan laillisilla tavoilla. Tämä tietenkin nyt johtaa myös siihen ettei meillä ole Suomessa ajantasaista tilastoa siitä kuinka moni todellisuudessa käyttää T3-hormonia sisältävää lääkitystä. Ulkomailta lääkityksen hankkivat eivät tallennu kotimaan tilastoihin." T3-lääkettä on kirjoittanut potilaille 1 000 lääkäriä, ja noin 500 lääkäriä on käyttänyt sitä kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden yksinomaisena hoitona.
Hoitoa pitää ohjata vasteen mukaan
Pälve painottaa, että hoidon tulee aina perustua potilaan huolelliseen tutkimukseen ja oikeaan diagnoosiin. Hoitoa pitää ohjata vasteen mukaan. Vaste todennetaan tarvittaessa toistuvin laboratoriotutkimuksin ja potilaan vointia tarkkaillen.
Tulokset on merkittävä potilasasiakirjoihin. Puutteelliset potilasasiakirjat ovat yleisimpiä syitä Valviran huomautuksiin."

Harva lääkäri tosiasiassa hoitaa kilpirauhaspotilaitaan vasteen mukaan. Suurin osa lääkäreistä tuijottaa viitearvoja eikä heitä juurikaan tunnu kiinnostavan mitä potilas itse kertoo voinnistaan. Törmään tähän ilmiöön ihan jatkuvasti vertaistukityössä. Miksi Valvira ei kohdista tutkintaansa ja toimiansa näihin lääkäreihin? Pälve puhuu siis tärkeästä asiasta. Mitäs sitten jos se hoitovaste syntyy vain T3-monoterapialla?

Potilasasiakirja-asiaan en ota kantaa, mutta sen tiedän, että kautta linjan ne lääkärit, joiden ammatinharjoittamisoikeuksiin on kajottu heidän määrättyä potilaille T3-lääkityksiä on saaneet potilaiden luottamuksen ja he kokevat, että he ovat tulleet kuulluksi ja heitä on tutkittu tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin heidän sairautensa aikana. Miettikääpä esimerkiksi sitä tosiasiaa että useat T3-hormonia määräävät kokonaisvaltaista hoitoa tarjoavat lääkärit pitävät potilasta vastaanotolla vähintään tunnin siinä missä joku kiireinen endokrinologi ottaa tunnissa kolme, neljäkin potilasta. Siinä ei kuulkaa paljoa pysty kunnon potilasseurantaa toteuttamaan, saatika potilaan asioihin perehtymään. Tulee muistaa, että potilaat eivät tässä "kilpirauhassodassa" ole se osapuoli, joka lääkäreistään olisi valittanut. Sen sijaan, vaikka he ovat mitä suurimmissa määrin asianomaisia, heitä ei ole kukaan kuunnellut.


"Osa lääkäreistä on Pälveen mukaan ehkä saanut sellaisen kuvan, että Valvira pitää T3-lääkkeen määräämistä vääränä. Valvira on puuttunut viiden T3-hoitoa määränneen lääkärin toimintaan.
– Valviran tehtävä on valvoa lääkärin toiminnan asianmukaisuutta ja huolehtia osaltaan potilasturvallisuudesta. Se ei aseta ehtoja lääkkeiden määräämiselle."

Tämä on mielestäni täysin tyhjää puhetta. Lääkärit nimenomaan eivät Valviran pelossa enää uskalla määrätä kuin Thyroxinia, joskin on jo kokemuksia potilaskunnasta että jopa sen saanti on vaikeutunut varsinkin jos lääkitys pitäisi aloittaa. Potilasturvallisuudesta on tämän kilpirauhasasian suhteen erittäin mautonta edes puhua. Todellisuudessa satojen potilasturvallisuus on vaarantunut jo sillä, että kolme lääkäriä, joilla kaikilla on ollut satoja T3-hormonia käyttäviä kilpirauhaspotilaita on menettäneet erittäin kyseenalaisin perustein lupansa hoitaa kilpirauhaspotilaita. Nämä potilaat jäivät kaikki heitteille eikä läheskään kaikille ole vieläkään löytynyt uutta lääkäriä, joka heitä pitäisi seurannassa ja uusisi heille reseptit. Tällä hetkellä tapahtuu paljon sitä että ihmiset hakevat lääkkeensä ulkomailta ja koska heillä ei ole lääkärikontaktia muutoin kun niillä reissuilla kenties kerran vuodessa, potilaat joutuvat neuvomaan toinen toisiaan lääkkeiden käytössä. Monet jotka ovat joutuneet esim. palaamaan Thyroxinille tai luopumaan lääkityksestä kokonaan on menneet erittäin huonoon kuntoon. Tämä tulee myös kalliiksi yhteiskunnalle, sillä kaikki ei pysty enää työhönsä tai toipuminen on keskeytynyt eivätkä he siksi pysty palaamaan yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi, puhumattakaan millaiseksi elämänlaatu muuttuu kun sopivaa lääkitystä ei ole käytössä. Sitten on vielä se potilasjoukko, jolle on tämän käynnissä olevan kilpirauhasfarssin seurauksena esim. työterveyslääkäri tai terveyskeskuslääkäri kieltäytynyt uusimasta reseptiä T3-valmisteeseen, joko eläinperäiseen tai synteettiseen T3-hormoniin, vaikka reseptin uusiminen ei ole aikaisemmin ollut ongelma ja nämä ihmiset on kenties jo vuosia käyttäneet näitä lääkityksiä ja olleet niihin erittäin tyytyväisiä.

Sillä ei ole mitään merkitystä että Valvirasta toistellaan sitä ettei se aseta ehtoja lääkkeiden määräämiselle kun käytännössä T3-lääkkeiden saanti on merkittävästi vaikeutunut ison potilasjoukon osalta.


"Kollegiaalisuusohjeet antavat suunnan
Kollegiaalisuusohjeiden mukaan lääkärikunta on vastuussa yksittäisen jäsenen asiallisesta toiminnasta. Näissä ohjeissa on periaatteet, joiden mukaan tulee toimia, jos epäilee kollegan toimivan potilaan edun vastaisesti.
Pälve sanoo, että lääkärin tulee ottaa yhteyttä kollegaan ja kysyä perusteluja toimintaan, jos kollega on hoitanut potilasta lääkärin mielestä väärin."

Tämä kollegiaalisuus on tärkeä aspekti, mutta miksi tässä ei sanota suoraan, että ne lääkärit, jotka ovat tässä kilpirauhasasiassa tehtailleet valituksia kollegoistaan eivät nimenomaan ole ottaneet yhteyttä kollegaansa, vaan he ovat raukkamaisesti kannelleet suoraan Valviraan? Ovatko nämä lääkärit saaneet Lääkäriliitolta minkäänlaista ojennusta kollegiaalisuussäännösten törkeästä rikkomisesta?

"Lääkärin pitää aina toimia potilaan parhaaksi.
Heikki Pälveen mukaan on ilmeistä, että osa T3-lääkettä saaneista potilaista on päätynyt päivystyksellistä hoitoa vaativaan tilanteeseen.
– On oikein ja osa potilaan vastuullista hoitoa, että selvitetään syyt tilanteeseen, hän linjaa.

Ulla Toikkanen"

Miksi nostetaan esiin erityisesti juuri T3-lääkkeet? Hyvin moni on joutunut päivystykseen myös Thyroxinin takia. Päivystykseen joutuu jatkuvasti ihmisiä milloin minkäkin lääkkeen aiheuttamien myrkytystilojen, allergisten reaktioiden tai sivuvaikutusten takia. Miksi tästä ei nosteta haloota?

On mahdollista ja tiedän myös sellaista jonkin verran tapahtuneen että potilas itse nostaa lääkityksiään liian korkealle tasolle ja liian nopeassa tahdissa ja sitten saatetaan olla päivystyksessä. Kenellekään ei ole tapahtunut mitään pysyvää vahinkoa (tästä voi vaikka kysyä Fimeasta tilastot eläinperäisten ja synteettisen T3-hormonin haittavaikutusilmoituksista, niitä ei paljoa löydy) jos he ovat esimerkiksi tilapäisesti joutuneet liikatoiminnalle käytettyään T3-lääkitystä. Liikatoimintatilahan on T3-lääkityksellä olevalta huomattavasti helpompi purkaa kuin T4-hormonilääkitykseltä olevalta johtuen T3-hormonin merkittävästi lyhyemmästä puoliintumisajasta T4-hormoniin verrattuna. Monet potilaat ovat myös viikko- tai kuukausikausia pahassakin liikatoimintatilassa kun heillä on esimerkiksi puhjennut kilpirauhasen liikatoiminnan tuottava sairaus, Basedowin tauti. He saavat siihen hoitoa ja tilanne menee ohi. Miksi sitten mahdollinen lyhytaikainen liikatoiminta T3-lääkityksellä on sellainen asia, että sen johdosta ryhdytään T3-lääkkeiden ja niitä määräävien lääkärien noitavainoon Suomessa? 

Miksi nämä ensiapuun joutuneet eivät ole itse nostaneet asiasta minkäänlaista hälyä? Uskonpa, etteivät syytä lääkäriään. Sen tiedän, että joissain tapauksissa kun on menty huonon olon kanssa päivystykseen on takerruttu alhaiseen TSH-arvoon ja sen perusteella on tehty liikatoimintadiagnoosi, vaikka T3-hoidoilla on täysin normaalia että TSH painuu nollan tuntumaan. T3v, eli aktiivinen hormoni on kuitenkin näissä em. tilanteissa ollut aivan nätisti viitteissä. Potilasaktiivina hämmästelen usein osaamisen puutetta kilpirauhaslääkitysten suhteen maamme sairaanhoitopiireissä.


Siteeraus ja kommentointi päättyvät tähän.

Lopuksi vielä erään minua viisaamman ihmisen anonyymi listaus siitä, mistä kaikesta Valviraa voi hänen mielestä kilpirauhaskiistassa arvostella (todennäköisesti vain jäävuoren huippu)


- Valviran epäammattimaisuudesta
* Valviran mukaan kantelijalääkäri voi toimia asiantuntijalääkärinä
* Valviran mukaan T3-lääkkeitä määränneitä lääkäreitä puoskareiksi
julkisesti nimittelevä endokrinologi voi toimia Valviran pysyvänä
asiantuntijana T3-asiassa
* Valvira ei käytä objektiivisia asiantuntijoita
* Valvira ei tarkista kantelujen todellisuuspohjaa (vaikka niin väittää
selityksessään Hallinto-oikeudelle): eräs endokrinologi TAYSista väittänyt
potilaan joutuneen teho-osastolle, vaikka potilas oli kotiutunut
hyväkuntoisena saman vrk:n aikana
* Valviran massiivisten toimenpiteiden jatkaminen, vaikka kantelut ovat
osoittautuneet perättömiksi ja Hallinto-oikeudessa lainvastaiseksi
* Valvira rikkoo suhteellisuusperiaatetta: turvaluokka A
(kilpirauhaslääkkeet) vs turvaluokka C,D,X lääkkeet (Panadol, Burana,
Statiinit, psyykelääkkeet)
* Valviran johtavat virkamiehet toimivat asiantuntijoina myös siinä THL:n toimielimessä, josta endokrinologiyhdistystä ohjattu pyytämään lausuntoa kiireellisenä rT3, T3
tutkimusten käytöstä jne. - lausunto oli erittäin suppea, epäammattimainen
ja puolueellinen

- Epätasa-arvoisesta kohtelusta eri lääkäreitä kohtaan
* Endot saavat kirjoittaa T3:a ilman sanktioita
* Osa (yli)lääkäreistä saanut Valviralta vain varoittavan puhelinsoiton
"jos vielä kirjoitat yhdenkin T3-reseptin niin..." ilman kirjallista sanktiota ja toiset lääkärit saavat heti rajoituksen tai kirjallisen varoituksen vastaavassa tilanteessa

- Epätasa-arvoisesta kohtelusta eri potilaita kohtaan
* Valviran toimien kohdistaminen VAIN T3-lääkkeitä määränneitä lääkäreitä
kohtaan: Thyroxinia käyttävät potilaat ovat turvassa ja hoidon jatkuvuus
on turvattu, mutta T3-lääkkeitä käyttävien potilaiden hoidon jatkuvuus on
vaarantunut ja osa potilaista on jäänyt ilman hoitavaa lääkäriä ja lääkkeitä

- Valtion varojen tuhlaamisesta
* On jo kaksi HO:n päätöstä vuonna 2014 siitä, että Valvira on rikkonut
lakia rajoittaessaan ko. lääkärin oikeuksia ja silti Valvira on jatkanut
runsaasti varoja vievää T3-lääkkeitä määräävien lääkäreiden potilasasiakirjojen massiivista nuuskimista ja erilaisten selvitysten tekemistä esim. reseptitiedustelujen muodossa

- Potilaan tietoturvan rikkomisesta
* Valvira on pyytänyt jatkuvasti reseptitiedustelujen ja
klinikkatarkastusten yhteydessä yhteensä satojen potilaiden potilaspapereita ilman yksilöityä syytä vielä senkin jälkeen kun Valviran toimet on todettu lainvastaisiksi HO:ssa. (Valvira ei ole informoinut potilaita siitä että heidän tietonsa on vaadittu, kts. henkilötietolaki 24§)

- Potilasturvallisuuden vaarantamisesta
* Valvira on vaarantanut satojen potilaiden potilasturvallisuutta.
Valviran toimien vuoksi potilaat ovat jääneet ilman lääkäriä ja ilman lääkettä, koska monet lääkärit eivät enää uskalla kirjoittaa kyseistä lääkettä Valviran sanktioiden pelossa---> kunnon romahtaminen, työ- ja toimintakyvyn aleneminen, työkyvyttömyys

- Valehtelusta
* Valvira väittää eri salaisissa asiakirjoissa ja mediassa täysin
vastakkaisia mielipiteitä T3-pohjaisten lääkkeiden käytöstä: mediassa
Valvira sanoo, että T3-lääkettä saa määrätä, mutta rajoituspäätöksissä
Valvira sanoo, ettei saa käyttää T3-lääkkeitä ainakaan monoterapiana
* Valvira väittää peruspalveluministeri Huoviselle, ettei ole jääviysasetelmaa , vaikka on toteen näytetty, että eräs endokrinologi on toiminut samanaikaisesti asiantuntijana ja kantelijalääkärinä
* Valvira väittää ettei potilaita ole tutkittu ja seurattu, vaikka
potilaiden mukaan potilaita on tutkittu ja seurattu tarkemmin kuin koskaan
aikaisemmin ko. sairauteen liittyen
* Valvira väittää, että T3-lääkitystä on toteutettu vaarallisella tavalla,
vaikka lääkärit ovat noudattaneet vähintäänkin FDA:n suosituksia

- Tosiasioiden vääristelystä ja harhaanjohtavista lausunnoista
* Valviran mukaan kilpirauhaslääkkeitä voi määrätä 20 000 lääkäriä, mutta
tosielämässä tilanne on ihan toinen; vain muutama kourallinen lääkäreistä
määrää T3-pohjaisia kilpirauhaslääkkeitä ja vain kourallinen osaa hoitaa
kilpirauhaspotilaita kokonaisvaltaisesti
* Valvira sanoo julkisesti, että T3-hoitoa käyttävien potilaiden tulee
mennä terveyskeskukseen, jossa T3-hoitoa tulee jatkaa. Näin ei kuitenkaan
ole käynyt, koska tieto Valviran todellisista toimista on lääkäreiden
tiedossa, eikä hoidon jatkuminen ole onnistunut kuin harvoissa tapauksissa
julkisessa terveydenhuollossa