maanantai 1. kesäkuuta 2015

Vähäisen T3-hormonin vaarat

kuva: bixabay
Vertaistuessa nousi esiin mielenkiintoinen keskustelunaihe ja kysymys: Mitä seurauksia voi olla hoitamattomalla rt3-ongelmalla ration ollessa 6.7?

Tässä rT3-ongelmalla tarkoitetaan tilaa, jossa inaktiivista kilpirauhashormonia rT3 on paljon suhteessa aktiiviseen T3-hormoniin. Ratiolla tarkoitetaan näiden kahden hormonin välistä suhdetta. Nämä termit rT3-ongelma, rT3-dominanssi, rT3/T3v-ratio eivät ole virallisen koululääketieteen termenä, vaan lähinnä otettu käyttöön epävirallisissa yhteyksissä. Tämä on sitä tietoa, jota potilaat ovat kansainvälisesti viime vuosina yhdessä heitä hoitavien lääkärien kanssa kartuttaneet. Asiasta liikkuu myös väärää tietoa, mutta pyrin avaamaan tässä hieman taustaa ja vastausta kysymykseen.

rT3-dominanssista olen kirjoittanut tässä blogissa kirjoituksessa "Mikä on rT3-dominanssi?"

Käytännössä on huomattu että se, millainen tuo ratio eli rT3:n ja T3v:n välinen suhde on ei kuvaa numeroina täsmällisesti sitä miten ihminen voi, mutta usein ratiolla kympin tuntumassa tai alle löytyy todella huonokuntoisia ihmisiä. Usein tässä tilassa ollaan jo työkyvyttömiä. Ratiota 20 tai yli pidetään optimaalisena, mutta ratio asettuu n 10-20 tuntumaan helposti jo silloin kun ollaan vähänkin huonokuntoisia aineenvaihdunnan suhteen. Kyseessä on usein kilpirauhashormonien varsinainen puute ja muunto-ongelma, jossa T4 ei konvertoidu riittävästi T3-hormoniksi tai sellainen muunto-ongelma jossa kilpirauhashormoneja erittyy tarpeeksi, mutta elimistö on ns. säästöliekillä. Se on siis nähnyt syitä olla tuhlaamatta energiaa kun elimistössä on jokin hätätilanteeksi tulkittava tila meneillään, kuten pitkä energiavaje, vamma, kuluttava sairaus, rasitustila, kuten ylikunto. Tavallista on havaita pahoja rT3-dominanssitiloja ihmisillä jotka on harrastaneet liikuntaa energiavajeessa ja ollaan tällöin myös katabolisessa tilassa jolloin myös lihasta purkautuu. Energian ja hiilarien rajoittaminen sopii huonosti yhteen tavoitteellisen liikuntaharrastuksen kanssa. Älä siis karppaa ja oleta että on järkevää mennä lenkille, jumppaan tai salitreeneihin jos et ota yhtään hiilareita harjoituksen yhteydessä! Ei välttämättä mene montaakaan viikkoa tai kuukautta kun seuraukset alkaa todella tuntua olossa. Hyvä toki muistaa, että rT3-dominanssia tavataan myös ns. "sohvaperunoilta". Sen syyt ovat moninaiset.

Varsinaiseen kysymykseen vastaan näin:
kuva: pixabay

Tuo epävirallinen termi alhainen rT3/T3v ratio tarkoittaa käytännössä solutasolla samaa kuin alhainen T3. Solutason T3-hormonin määrää ei voida luotettavasti osoittaa mittaamalla vapaan T3:n määrä verestä, koska kudostasolla vaikuttavat tekijät, kuten inflammaation eli tulehduksen, matala-asteisenkin tasot ja dejodinaasienstyymien toiminta ovat tässä yhtälössä muuttujia. Virallisempi termi tuolle matalalle ratiolle on oikeastaan NTI eli non thyroidal illness, kilpirauhasesta riippumaton sairaudentila. Se tarkoittaa vajaatoimintaoireistoa jossa T4- ja T3-hormoneja on veressä enemmän kuin toiminnassa solutasolla.


Usein tila aiheuttaa pitkittynyttä toimintakyvyn heikkenemistä, masennusta, ruoansulatusongelmia (johtavat ravintopuutoksiin ja niiden aiheuttamien ongelmien kumuloitumiseen kehossa), mielialaongelmia ja niiden kroonistumista, T3-hormonin solutason riittämättömyys sydänlihaksessa lisää kuolleisuutta ja sydäntapahtumien riskiä. En yritä pelotella, mutta aineenvaihdunnan asteittainen hidastuminen tarkoittaa tavallaan sitä että ollaan askelen lähempänä entropiaa eli elämän loppumista ja kaiken hajoamista. Elämän voima on tavallaan tätä entropiaa vastustavaa voimaa ja sen ehtyessä vastaavasti elimistö on hajoavassa eli katabolisessa tilassa. Aineenvaihdunnan vähetessä myös hapenottokyky heikkenee, solujen mitokondriot eli energiantuotantolaitokset vähenevät ja tämä johtaa yhdessä mahdollisen raudanpuutoksen kanssa merkittävään rasituskestävyyden hiipumiseen. Jos ruoansulatus on heikkoa, myös aminohapoista voi olla pulaa ja tämä yhdessä mm. suojaravintoaineiden ja suoliston heikon tilan kautta johtaa myös vastustuskyvyn huononemiseen jolloin sairastumme herkemmin ja toivumme heikommin.
kuva. Pixabay Monet ovat löytäneet avun rT3-dominanssiin tutustuttuaan aiheeseen sosiaalisessa mediassa. Vaikeinta on löytää asiantuntevaa lääkäriä. Ravitsemus, ravintolisät ja oikein valittu yrttihoito ja stressinhallinta on usein keskeisessä roolissa toipumisessa.

Monet potilaat ovat kuvanneet rT3-dominanssitilaansa siltä kuin elämä olisi hitaasti alkanut hiipua heissä. Tila ei välttämättä johda pitkään aikaan mihinkään kohtalokkaaseen, mutta elämänlaatua ja toimintakykyä se voi verottaa hyvin merkittävästi. Jos kehossa ei yhtäaikaa ole läsnä lämpöä kohottavia tekijöitä, kuten akuuttia tai kroonista infektiota, kehon lämpötila on usein selvästi alle 36.6. On sekä viisasta, että inhimillistä, että rT3-dominanssista kärsivät ihmiset saisivat riittävän kokonaisvaltaista ja perusteellista apua.