keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Vierailevana kirjoittajana Karita Palomäki, aiheena TRE-menetelmäBlogistin alustus:

Olen itse käynyt Karita Palomäen TRE-kurssin ja koen TRE-menetelmän hyvin rentouttavana ja hyödyllisenä. Taannoin järjestin Karitan koulutuksen myös ryhmälle Kilpirauhas- ja lisämunuaispotilaita ja palaute oli erittäin hyvää. Monilla kilpirauhaspotilailla ja lisämunuaisuupumuksesta kärsivillä on takana pitkäaikaista stressiä ja traumaattisia kokemuksia, joten menetelmä on heille erittäin suotava tietenkin huomioituna, että kaikille se ei sovi itsehoitomenetelmänä vaan joissan tapauksissa menetelmästä on hyvä pidättäytyä tai sitä on hyvä soveltaa ammattilaisen johdolla. Menetelmä on helppo oppia kurssilla, jonka jälkeen sitä voi suorittaa kotona vaikka televisiota katsellen. Se on nimenomaan kehollinen menetelmä eikä se vaadi samanaikaisesti työskentelyä mielen kanssa, joskin menetelmä saattaa herättää erilaisia emotionaalisia tuntemuksia ja menetelmää käyttävä saattaa esim. havaita uniensa elävöityneen ja myös unien kautta elimistömme käy läpi tapahtumia joko kaukaa menneisyydestä tai lähempääkin nykyhetkeä.  (Alustus päättyy ja Karitan osuus alkaa.)

TRE - STRESSIN LUONTAINEN PURKUMENETELMÄ

Stressi on osa meidän kaikkien jokapäiväistä elämää, tavalla tai toisella. Valitettavasti kovin monet meistä ovat kokeneet elämässään aivan liian pitkiä stressijaksoja, ja tämä jättää väistämättä jäljet sekä kehoon että mieleen.
Eräässä koulutuksessa mainittiin tähän liittyen kolmen sääntö: ihminen kestää hyvin kolmen viikon yhtäjaksoista stressiä, mikäli hänellä on tämän jälkeen mahdollisuus antaa aikaa palautumiselle. Mutta kolmen kuukauden jatkuvan stressin seurauksena kehosysteemi alkaa reagoida voimakkaasti monilla tavoin. Toki yksilöllistäkin vaihtelua on olemassa.
Päiväsaikaan olemme luonnollisestikin enemmän sympaattisen hermoston aktiivisuudessa. Stressin hyvä tarkoitus kun on, että se saa meidät toimintakykyisiksi. Illalla noin klo 20 aikaan, mikäli elimistömme toimii tasapainoisesti, parasympaattisen hermoston tulisi alkaa aktivoitumaan.
Tarvitsemme parasympaattista aktivoitumista, jotta kehomme alkaa korjata stressin aikana aiheutunutta elimistön ja solutason epätasapainoa. Erityisesti yöaikaan tapahtuva korjaaminen ja tasapainottuminen on meille elintärkeää. Toisaalta, joskus voimme jäädä liian pitkäksi aikaa parasympaattisen hermoston aktivoitumistilaan, jolloin tyypillisiä oireita ovat mm. voimakas väsymys, uupumus ja toimintakyvyttömyys. Erilaiset tulehdukset ovat myös tyypillisiä tässä tilassa.
Olen itse tutustunut TRE-menetelmään vajaa viisi vuotta sitten vuonna 2010. TRE tulee sanoista tension & trauma releasing exercises, ja sen on kehittänyt amerikkalainen kriisin- ja traumanhoidon ekspertti David Berceli. TRE tarkoittaa niitä alkuliikkeitä ja –syvävenytyksiä, joiden avulla on mahdollista aktivoida kehoon spontaani neurogeeninen lihasvärinä.
Tämä lihasvärinä on samanlaista kuin eläimillä silloin, kun ne kokevat stressiä. Jos esimerkiksi koira yhtäkkiä säikähtää jotakin, se osaa luonnostaan hoitaa oman pelkostressinsä pois vapisemalla ja ravistelemalla itseään jonkin aikaa. Meiltä ihmisiltä tämä luonnollinen reaktio usein puuttuu sellaisissa tilanteissa, joissa sen olisi hyvä tulla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi liikenteessä läheltä piti –tilanteet, synnytys, esiintymisjännitys tai tilanteet joissa ihminen todistaa jotakin vakavaa tapahtuvan muille (tai kuuntelee toisen traumaattista tarinaa, tällöinkin kertojan kokema stressi siirtyy kuulijaan).
TRE:tä säännöllisesti harjoittamalla me voimme siis purkaa erilaisia stressejä kehomielestä. Keho ”säilöö” myös vanhoja stressaavia ja traumaattisia muistoja, jotka tyypillisesti jäävät kehoon erilaisiksi lihasjännityksiksi.
Psoas-lihas
On havaittu, että avainlihasryhmä on syvällä lantion alueella oleva psoas-lihaksisto. Kun esimerkiksi säikähdämme kovaa ääntä, psoas-lihasten välitön aktivoituminen auttaa kehoa suojaamaan arkoja sisäelimiä voimakkaalla vartalon eteen-alas –koukistusliikkeellä. Jos tätä lihasjännitettä ei pureta, psoas-alueelle jää krooninen jännitystila, joka voi aiheuttaa myös erilaisia fyysisiä kiputiloja tyypillisimmin alaselkään ja koko rangan alueelle. Ajatellaan myös, että stressireaktioissa psoas-lihasten ja suoliston reagointi stressiin kulkevat ”käsi kädessä”.
Kehoon aktivoituva värinä/tärinä kulkee tyypillisesti lihaskalvolinjoja pitkin. Kun harjoittelun aloittaa, voi mennä jonkin aikaa, ennen kuin värinä alkaa levitä psoas-alueelta ja reisien alueelta ylemmäs. Jossakin vaiheessa on mahdollista, että värinä kulkee läpi koko kehon. Useimmat ihmiset kokevat värinän erittäin rentouttavana, mutta joskus myös aktivoivana ja energisoivana erityisesti jälkeenpäin.
TRE siis tasapainottaa luonnollisella tavalla autonomisen hermoston epätasapainotilaa. Se joko rauhoittaa tai energisoi, riippuen siitä, onko sympaattinen vai parasympaattinen hermosto sillä hetkellä aktiivisempi. TRE:tä harjoittaessa on konkreettisestikin alkanut ymmärtää sanontaa: ”Keholla on kyky parantaa itse itsensä, kun sille antaa mahdollisuuden.” Kehotietoisuuden lisääntyessä harjoittelun myötä, voi alkaa havaitsemaan, miten kehon viisaus osaa ohjata värinää juuri sellaisiin kehonosiin ja lihaksiin, jotka ovat erityisen kireitä ja jännittyneitä.
TRE:tä harjoittaneet ihmiset raportoivat mm. seuraavia positiivisia vaikutuksia:
·         -Uniongelmien lieventyminen, unenlaadun parantuminen
·         -Lihasten jännittyneisyyden, niveloireiden ja kiputilojen helpottuminen
·         -Lihasten palautuminen helpommin fyysisestä rasituksesta
·         -Toiminnallisten vatsavaivojen helpottuminen
·         -Ahdistus- ja masennusoireiden lieventyminen
·         -Apu post-traumaattiseen stressiin (tarvitaan usein terapeuttista TRE-ohjausta)
·         -Yleisen (työ)hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantuminen
Itsehoidollinen TRE-harjoittelu ei sovi ihmisille joilla on mm. vakavia sydän- ja verenkiertoelinten, mielenterveyden tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Näistä saa lisätietoa kirjoittajalta.
Olemme tyypillisesti tottuneet ajattelemaan, että vapiseva tai tärisevä ihminen on jollakin tavalla heikko, kun hän ei kykene pitämään tunnetilaansa piilossa. TRE:tä pian viisi vuotta harrastaneena, ymmärrys on kuitenkin muuttunut täysin. TRE on tuonut omaan elämääni yhä syvenevää tietoisuutta itsestä ja omasta kehosta sekä kehossa säilötyistä tunteista ja stresseistä. Miten viisas kehomielemme onkaan - kaikilla asioilla ja reaktioilla on aina jokin tarkoitus, ja TRE auttaa tuomaan näitäkin asioita tietoisuuteemme.
Voin sydämestäni suositella TRE-menetelmää kaikille stressaantuneille! TRE:n voi oppia itsehoitokursseilla ja yksilöohjauksessa, ohjaajien tietoja löytyy sivulta www.trefinland.fi. Meitä alkaa olla jo ympäri Suomea!
Lukuvinkit:
·         David Berceli: TRE-stressinpurkuliikkeet (Kuva ja Mieli Oy)
·         Peter A. Levine: Kun tiikeri herää. Trauma ja toipuminen (Traumaterapiakeskus)
******
                                                
Kirjoittaja Karita Palomäki on ammatinharjoittajana työskentelevä psykofyysinen fysioterapeutti ja sertifioitu TRE-ohjaaja, joka pitää TRE-itsehoitokursseja lähinnä Uudenmaan alueella. Lisäksi hän kirjoittaa stressiaiheisia artikkeleita Hidasta elämää –sivustolle teemalla Terveys ja tunteet. Hänen kotisivuiltaan saa lisätietoa: www.mieliliike.fi. Sähköposti: mieliliike@gmail.com.