tiistai 14. tammikuuta 2014

Satunnaissyvyysongelma vai erityissyvyysongelma?

Tässä toimitusjohtajan ja laatutekniikan kouluttajan kommentointia edelliseen postaukseen liittyen. Julkaistu hänen luvallaan.

"Ongelmana on, että perinteisten lääkärien tavoitteena on palauttaa samalle tasolle, hoitaa, (käyttäen lääkkeitä), ei suinkaan etsiä systeemistä juurisyytä, joka ongelmat aiheuttaa. Sama vallitsee yritysten prosesseissa, jos vikaantuminen tapahtuu, korjataan vika (palautetaan normaaliin tasoon), ei suinkaan paranneta prosessia ja näin pyritä ennaltaehkäisemään vikoja tai löytämään juurisyytä, joka vian aiheutti.

On olemassa kahden tyyppisiä ongelmia - satunnaissyyongelmia ja erityissyyongelmia. Nämä pitäisi pystyä erottamaan ja muistamaan, että niihin tulee reagoida eri tavoin. Satunnaissyyongelma vastaa kroonista sairautta ja erityissyyongelma vastaa akuuttia sairautta. Akuutit sairaudet tunnistetaan helposti ja syy löydetään. Nämä voidaan hoitaa esim. erilaisin lääkkein tai leikkauksin ja saadaan tila palautettua normaaliksi. Krooniset sairaudet sen sijaan ovat kokonaisvaltaisia eikä selviä syy-seuraussuhteita voida niin helposti löytää. Ainoastaan muutamassa prosentissa tapauksia löytyy helposti yksittäinen syy krooniseen sairauteen. Sen sijaan, että yritetään hakea yksittäistä syytä (perinteinen lääketiede), pitäisikin tutkia kokonaisuutta (funktionaalinen lääketiede). Pitäisi miettiä mitä tekijöitä systeemissä on, jotka voivat vaikuttaa (esim. ympäristötekijät, liikunta, lääkitykset, vitamiini- ja hivenainetasot, ruokavalio, jne – kaikki jotka voivat vaikuttaa). Ja täytyy muistaa, että jotkut tekijät eivät välttämättä vaikuta yksinään vaan yhdessä toisen tekijän kanssa (keskinäisvaikutus). Näitä keskinäisvaikutuksia vasta onkin vaikea tunnistaa. Käytännössä, jos halutaan parantaa, on muutettava aktiivisesti systeemiä (esim. ruokavaliomuutos, jne) ja tutkittava muutoksen vaikutusta ulostuloon. Eli tehdä testejä, kokeita. Ja näin sitten olisi mahdollista löytää ongelmiin helposti ratkaisuja. Itse asiassa tarvittaisiin monimuuttujakokeita, joskin niiden käyttö taitaa olla hankalaa, kun ihmiskokeita ei kai saa tehdä.

Onneksi näyttää siltä, että funktionaaliset lääkärit ymmärtävät paremmin näiden kahden eri tyyppisen sairauden hoidon. Ja osaavat pois sulkea erilaisin testein mahdollisia sairauksia tai aiheuttavia tekijöitä."
Se, mikä näkyy pinnalle on usein pieni osa laajempaa kokonaisuutta. Tarvitaan ongelmien juurisyiden selvittämistä, jotta voidaan ennaltaehkäistä ongelmien uusiutuminen ja kumuloituminen. Tämä pätee niin työelämässä kuin kroonisten sairaudentilojen hoidossa.