lauantai 19. syyskuuta 2015

Nutrigenomiikka ja DNA-testien hyödyt


Mitä sinä ajattelet geeniesi tutkituttamisesta? Haluanko edes tietää geenejäni? Masennunko vain jos löytyy "huonoja" geenejä, jotka tuomitsevat minut esimerkiksi kuolemaan ennenaikaisesti rintasyöpään tai sydän- ja verenpainetautiin? Rajoittaako lajivalintojani tieto siitä minkätyyppiseen tavoitteelliseen liikuntaan geenini soveltuisivat parhaiten?


On totta, että geenit määrittävät paljon. Ne määrittävät minkä väriset silmät meillä on, millaiset kasvonpiirteet, olemmeko naisia vai miehiä. Ne vaikuttavat moniin riskeihimme TIETYISSÄ OLOSUHTEISSA sairastua joihinkin sairauksiin tai sairauden tiloihin. Joskus vialliset geenit suorastaan aiheuttavat vammaisuuden tai sairauden.

Mitä tulee nutrigenomiikkaan eli siihen miten ravinto vaikuttaa geneettisesti terveyteemme ja hyvinvointiimme, voimme tehdä paljon. Emme ole geeniemme armoilla. Ympäristötekijät, kuten ravinto ja ympäristöstä ja sisäisesti saamamme haitta-aineet voivat vaikuttaa kehoomme niin hyvässä kuin pahassa. Vaikka olisimme perineet joissain asioissa ns. "huonot geenit". Ravinnollamme ja päivittäisillä valinnoillamme elämässämme voimme kytkeä päälle tai pois geenejämme. Voimme myös ennen jälkeläisten saamista vaikuttaa ravitsemuksella, terveydentilallamme ja välttämällä haitallisten aineiden pääsyä elimistöömme, mitä geenejä meiltä jälkeläisemme perii. Tätä kutsutaan epigenetiikaksi.

mielenkiintoisia linkkejä aiheesta epigenetiikka:
http://www.laakarilehti.fi/?opcode=show/news_id=7893/type=7
http://yliopisto-lehti.helsinki.fi/?article=7447
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/karsitko_sadan_vuoden_takaisista_oloista
http://biohakkeri.blogspot.fi/2014/01/olet-sita-mita-teet-jos-voitkin.html

DNA Life

Olin keväällä erittäin mielenkiintoisessa kolmipäiväisessä Nordic Laboratoriesin järjestämässä DNA Life-testipaneelien tulkintapätevyyskoulutuksessa. Kouluttajana toimi tanskalainen funktionaalisen lääketieteen huippuammattilainen Oscar Umahro Cadogan


DNA Life-koulutus Helsinki, kevät 2015
Tuntui siltä, että kurssi olisi voinut olla vaikka viikon mittainen. Niin paljon hyödyllistä ja kiinnostavaa asiaa tuli opittua ja jäi halu oppia vielä lisää.

Erilaisia testipaneeleja esiteltiin tarkasti geeni geeniltä neljä. Esittelen tässä yhteydessä tarkemmin niistä yhden.

DNA Health-testipaneeli

Geenitestin alussa on ohje miten testiä tulkitaan: vasemmalla lukee geenin nimi ja lyhyt selitys geenistä. Oikealla lukee testitulos, jonka vaikutus on värikoodattu. Tuloksen yhteydessä on myös lyhyt selostus siitä mitä tulos merkitsee. Geenitestin tulkintapätevyyskoulutuksen käynyt ammattilainen osaa selittää tarkemmin mitä käytännön vaikutuksia geenitestin tuloksilla on.

Testin hinta on 245€+ kuljetuskuluja 16€

Tällä testipaneelilla tutkitaan useita osa-alueita, joihin voi vaikuttaa ruokavaliolla, ravintolisillä ja elintavoillaan.

-Lipidimetabolia, joka kertoo riskeistä liittyen rasva-aineenvaihduntaa ja kolesterolitasoihin. Kiinnittämällä yksilöllistä ravitsemuksellista huomiota testituloksen perusteella ja verrattuna sitä tietoihin, jota tiedetään ihmisen suku- ja terveyshistoriasta voidaan vähentää riskiä sairastua mm. sydän- ja verisuonitauteihin tai voidaan hidastaa, pysäyttää tai jopa parantaa jo syntynyttä tilaa.

Esimerkki: Apolipoproteiini E4:n perineiden tulee kiinnittää huomiota erityisesti rasvan laatuun ja riittävään antioksidanttien saantiin. Heillä on suurentunut geneettinen riskitekijä mm. Alzheimerin tautiin ja valtimokovettumatautiin. Toisaalta jos on perinyt Apolipoproteiini E3:n molemmilta vanhemmiltasi em. riskit genetiikan osalta ja juuri tämän geenin osalta ovat vähäisemmät. Elintavat ja muut geneettiset tekijät toki silti vaikuttavat.

Lisätietoa:

http://www.tritolonen.fi/index.php?page=articles&id=211


-B-vitamiinimetabolia. Tutkimalla tähän liittyvät geenit saadaan selville missä kohdin ja millaista tukea keho tarvitsee B-vitamiiniten suhteen ja millaisessa muodossa B-vitamiiniravintolisiä kannattaisi ottaa. Se, miten tehokkaasti keho saa ja pystyy hyödyntämään B-vitamiineja auttaa osaltaan selittämään millaisia vaivoja ihmisellä on, millaisia riskejä esimerkiksi erilaisten rappeumasairauksien ja syövän suhteen.

Esimerkki: Metyleenitetrahydrofolaattireduktaasientsyymin (MTHRF) "epäsuotuisasti" perityt alleelit lisäävät riskiä kohonneisiin homokysteiinitasoihin ja sitä myötä moniin elintasosairauksiin ja sairaudentiloihin. Ongelma syntyy jos saatavilla ei ole riittävästi aktiivisessa muodossa olevia B-vitamiineja B6, B9 ja B12. Ongelmia syntyy myös jos näitä B-vitamiineja suplementoidaan ei-aktiivisissa muodoissa, joissa ne valitettavasti suuressa osassa ravintolisiä ovat. "Uhka", koskettaa jopa 30% väestöstä. Myös mm. B2-vitamiinin saanti on tärkeää. Em. vitamiinien tarve on myös suurempi, jos on perinyt yhden tai useamman ns. "epäsuotuisasti" metylaatioon vaikuttavista geeneistä.

Lisätietoa englanniksi: http://mthfr.net/
Glutationi S-transferaanin geeniä, joka on maksaentsyymi koskeva testitulos DNA Health-paneelissa

-Maksan myrkynpoistojärjestelmän tehokkuuteen liittyvien geenien tutkiminen auttaa kohentamaan ravintoa, ravintolisiä ja yrttihoitoa yksilöllisesti ja ennakoimaan erilaisia terveysriskejä. Joidenkin maksat kuormittuvat herkemmin kuin toisen. Jos maksa ei kykene riittävän tehokkaasti metaboloimaan erilaisia sisäsyntyisiä tai elimistön ulkopuolelta tulevia toksisia aineita, ne kumuloituvat kehoon ja aiheuttavat siellä monenlaista haittaa, epätasapainotiloja ja sairaudentiloja. Rasittunut maksa ja elimistöön kumuloituneet toksiinit myös estävät paranemis- ja toipumisprosesseja.
Maksan myrkynpoistojärjestelmä
-Oksidatiiviseen stressiin liittyvien geenien tutkiminen auttaa kohdentamaan antioksidanttien saantia ravinnosta ja ravintolisistä yksilöllisesti. Oksidatiivinen stressi heikentää immuniteettia, vanhentaa ja raihnaistaa ennenaikaisesti ja on monien sairaudentilojen puhkeamisen tärkenä taustavaikuttajana.

Esimerkki: Jos on perinyt joko toiselta tai molemmalta vanhemmalta interleukiini 6-geenin suhteen "epäsuotuisan" alleelin, tämä tarkoittaa sitä että inflammaatiota syntyy voimakkaammin esim. liikuntasuorituksen jälkeen tai inflammaatiota eli elimistön hiljaista tulehdusta aiheuttavan ruokavalion seurauksena. Antioksidanttien tarve on tällöin suurempi. Samoin on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että saa riittävästi omega 3-rasvahappoja. Niidenkin tarve voi olla toisilla geneettisin perustein suurempi kuin toisilla. Tämän geenin merkitys korostuu mm. insuliiniresistanteilla ja ylipainoisilla, samoin tupakoitsijoilla.


Linkkejä:

Inflammaatiosta: http://www.tritolonen.fi/index.php?page=articles&id=142
Olen kirjoittanut antioksidanteista ja oksidatiivisesta stressistä tähän tähän blogiin: http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/01/oksidatiivinen-stressi-ja-antioksidantit.html


-Luun ja tukikudosten vahvuuteen/heikkouteen liittyvien geenien tutkiminen auttaa kohdentamaan ravitsemusta ja liikuntaa yksilöllisesti. Sen tietäminen, onko taipumusta hauraisiin luihin tai helposti vioittuviin niveliin ja nivelsiteisiin auttaa varsinkin ikääntyviä ja urheilijoita, mutta ennaltaehkäisy ja yksilöllinen ravitsemus on toki tärkeä tässä suhteessa kaiken ikäisille.

D-vitamiinireseptorigeenien erimerkkitulos DNA Health-paneelissa. Voikutus kohdistuu mm. luuterveyteen.


-Insuliinisensitiivisyys. Diabetes 2, ylipaino, verenpainetauti, korkeat kolesterolitasot, sydän- ja verisuonitaudit. Taipumus näihin esiintyy voimakkaasti suvuittain. Kenen erityisesti tulisi kiinnittää huomiota sokerinsaantiin, hiilihydraattimääriin yms. ? Vaikka sukutaustasta jo voidaan päätellä paljon, on hyvä tietää millä tekijöillä yksilöllisesti voidaan vaikuttaa suotuisasti.

Esimerkki: Glukoositransportteri tyypin 2 T-alleeli perittynä joko toiselta (heterotsygoottisesti) tai molemmalta vanhemmalta (homotsykoottisesti) aiheuttaa erityistä geneettistä sokerinhimoa. Jos kärsii tästä vaivasta, on hyvä tietää ettei kaikki ole vain pelkästä itsekurista kiinni. Osa sokerinhimosta joskus isokin osa voi johtua geeneistä. Sokerinsaannin vähentäminen ja vähähiilihydraattinen terveellinen ruokavalio voi vähentää sokerinhimoa.

Muut DNA Life-testipaneelit:

DNA Diet Plus

Tämä tekstipaneeli on hyödyllinen esimerkiksi painonpudotuksessa- ja hallinnassa ja auttaa rakentamaan yksilöllistä ravitsemus- ja liikuntaohjelmaa. Hinta on 179€ +16€ kuljetuskuluja

DNA Sport

Tämä testipaneeli on erityisen hyödyllinen tavoitteellisille liikunnan harrastajille, kilpa- ja ammattiurheilijoille ja antaa hienot eväät optimoida lajivalintoja, treeniä ja ravitsemusta. Hinta on 245€ +16€ kuljetuskuluja.

DNA Oestrogen

Tämä testipaneeli auttaa selvittämään geneettisiä riskitekijöitä mm. rintasyövälle. Testipaneeliin kuuluu osuuksia estrogeenin biosynteesistä, metaboliasta ja maksan myrkynpoistojärjestelmästä suhteessa estrogeeniin. Paneelista hyötyvät ne, jotka haluavat kartoittaa esim. rintasyöpäriskiään tai kun halutaan selvittää mikä on geenien osuus kun estogeenin tai/ja sen metaboliittien havaitaan olevan korkeita laboratoriotesteissä. Hinta on 179€+16€ postituskuluja

Lisätietoja siitä, kenellä Suomessa on näiden testien tulkintapätevyys paikkakunnallasi tai lähistöllä voi tiedustella Nordic Laboratories Suomen edustaja Susa Hanyilta.

Yhteystiedot:
Puh: 045 1494 777 
sähköposti: sh@nordic-labs.comKoulutusmahdollisuus:

edit 28.9. 2015: Aikaisemmin ilmoitettu lokakuun DNA Life-geenitestipaneelien tulkintapätevyyskoulutus on valitettavasti peruttu.